Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Gazdaság és kereszténység a középkori Magyarországon. A koldulórendi konfraternitások tanulságai

Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02408228
Contributor : Marie-Madeleine de Cevins <>
Submitted on : Thursday, December 12, 2019 - 9:57:36 PM
Last modification on : Thursday, April 16, 2020 - 2:38:02 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02408228, version 1

Citation

Marie-Madeleine de Cevins. Gazdaság és kereszténység a középkori Magyarországon. A koldulórendi konfraternitások tanulságai. Tamás FEDELES, Zsolt HUNYADI. Szent Márton és Benedek nyomában. Tanulmányok Koszta László emlékére, p. 129-137, 2019. ⟨halshs-02408228⟩

Share

Metrics

Record views

24