Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Két francia nő az európai tórténelem két kulcsspillanatában

Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00623752
Contributor : Renan Donnerh <>
Submitted on : Thursday, September 15, 2011 - 9:47:03 AM
Last modification on : Tuesday, October 6, 2020 - 2:24:05 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00623752, version 1

Citation

Yves Denéchère. Két francia nő az európai tórténelem két kulcsspillanatában. Távolabbra tekintve. Tanulmányok J. Nagy László 65. szűletésnapjára, Univ Kiado Szeged, pp.45-56, 2011. ⟨halshs-00623752⟩

Share

Metrics

Record views

383