Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Det förflutna i Sverige och Frankrike – vad skiljer och vad förenar?

Résumé : "Vilka likheter och skillnader kan vi se i det förflutna med arkeologins hjälp i Frankrike och Sverige? Vad är olikt och vad förenar de båda länderna? Charles Viault, arkeolog från Frankrike, som just nu praktiserar på Kalmar läns museum, ger exempel och visar bilder från olika arkeologiska utgrävningar."
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02749269
Contributor : Charles Viaut <>
Submitted on : Wednesday, June 3, 2020 - 3:03:59 PM
Last modification on : Tuesday, February 16, 2021 - 12:26:04 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02749269, version 1

Citation

Charles Viaut. Det förflutna i Sverige och Frankrike – vad skiljer och vad förenar?. Arkeologidagen 2017, Helena Victor, Aug 2017, Kalmar, Sweden. ⟨halshs-02749269⟩

Share

Metrics

Record views

58