. Anhui-sheng-bowuguan, Anhui sheng bowuguan canghua ???????? (Collection de peintures du musée de la province de l'Anhui), 2004.

B. Yilai and ?. , Huizhou gongyi ???? (Arts manuels de Huizhou), in « Huizhou wenhua quanshu » ??????, 2005.

B. Shumin and W. Lixin,

B. Michela, Imprimer sans profit : quelques observations sur les généalogies de Huizhou », in actes du colloque Imprimer sans profit ?, Notes on the econimics of the Huizhou book business », texte présenté en juillet 2009 au colloque sur les livres chinois commerciaux organisé à Hangzhou par l'Université du Zhejiang. -2010 : « Rappresentazioni femminili nelle statuette religiose dell'Hunan centrale di epoca moderna e contemporanea, pp.129-140, 2001.

?. Bi-a-n-li, Huizhou minsu ???? (Coutumes populaires de Huizhou), in « Huizhou wenhua quanshu » ??????, 2005.

C. Roderick, Chinese Paper Offerings, 1998.

C. Jianhua, Sacrifices aux ancêtres : structuration des lignages et protection de l'ordre social dans la Chine des Ming, Annales, pp.1317-1375, 2006.

C. Édouard, De l'expression des vaeux dans l'art populaire chinois, Éditions Bossard, réédition dans la collection « Les classiques des sciences sociales, 1922.

«. Gods,

?. Da-i-tingming, C. Shangkuan, and ?. ??, Xin'an mingzu zhi ????? (Monographie des familles de Xin'an, édition des Ming transcrite et annotée par Zhu Wanshu ??? et Hu Yimin ???), 2004.

D. Yunpeng and ?. , Mingdai muke Guanyin huapu ???????? (Album de représentations de Guanyin, xylographies de la dynastie des Ming), 1997.

J. S. Edgren, Chinese Rare Books in American Collections, 1984.

E. Danielle, Imagerie populaire chinoise du nouvel an (Collection Chavannes) », Arts Asiatiques, tome XXXV, pp.5-127, 1978.

F. James, The Cult Of Happiness: Nianhua, Art, & History in Rural North China, 2005.

F. Pengsheng and ?. , Zhongguo muban shuiyin gaishuo ???????? (Aperçu des estampes sur bois chinoises), 1999.

?. Jiang-dengyun, guji chubanshe, fac-similé du manuscrit de 1775, Chengyang sanzhi ???? (Monographie de Chengyang)

L. Caiping and ?. , « Beijing minsu bowuguan guan zang hunsu wenshu juyao » ?????? ????????? (Énumération de documents de mariage conservés au musée des coutumes populaires de Pékin), in Beijing minsu bowuguan niankan, pp.27-31, 2006.

, Images of Guanyin in the 17 th -Century Print Culture », in The Art of the Book in Chinz Colloquies on Art & Archaeoloy in Asia, n o . 13, Percival David Foundation of Chinese Art, McLoughlin Kevin, pp.159-173, 2006.

. Rawski-sakakida-evelyn and . Stuart,

R. Maria, Chine. Coutumes et Traditions dans l'Imagerie populaire, 1988.

J. Scott and . Lee, For gods, ghosts and ancestors : the Chinese tradition of paper offerings, 2007.

?. Shi-gufeng, Dongnan wenhua, renmin meishu chubanshe. -2005b : Shanghai muban nianhua ????? ? (Les estampes du Nouvel An de Shanghai), pp.194-197, 1991.

?. Shi-guozhu and ?. Xu-chengyao, 1975 : Shexian zhi ??? (Monographie du district de She, réimpression de l'édition de la Période républicaine

. Stuart-jan-et-rawski-sakakida-evelyn, Worshiping the ancestors: Chinese commemorative portraits, 2001.

?. Tang-lixing, Huizhou zongzu shehui ?????? (La société clanique de Huizhou), 2005.

W. Lixin, ?. , B. Shumin, and ?. , Huizhou Ming Qing minju diaoke ?????? ?? (Sculptures d'habitat des époques Ming et Qing à Huizhou), 1986.

W. Shucun and ?. , Zhongguo minjian nianhua shi lunji ????????? (Recueil de travaux sur l'histoire des estampes du Nouvel An populaires chinoises), Tianjin, Yangliuqing huashe chubanshe. -1992 : Paper Joss. Deity Worship through Folk Prints, Beijing, Xinshejie chubanshe, Guanyin baitu ???? (Cent images de Guanyin), 1991.

W. Shucun and ?. , de « Huihua » ??, dans « Zhongguo meishu quanji » ??????, vol.21, 1985.

W. Zhengzhong and ?. , « Ming Qing Huizhou de jisi lisu yu shehui shenghuo yi Qishen zouge zhanshi de minzhong xinyang shijie weili » ??????????????????????? ????????? (La vie sociale et les rituels de Huizhou sous les Ming et les Qing selon les croyances populaires exprimées dans le Qishen zouge), pp.46-84, 2003.

;. Weidner-marsha and .. ). , Latter days of the Law : images of Chinese Buddhism 850-1850, 1994.

?. Zhai-tunjian, Huizhou sanjian yinshuapin yanjiu » ????????? (Étude des imprimés sur feuille isolée à Huizhou), in Bussotti Michela et Zhu Wanshu ??? (éd.), Huizhou: shuye yu dixian wenhua ?? : ?? ?????, Pékin, Zhonghua shuju, « Sinologie française -Faguo hunxue », vol.13, 2008.

?. Zhang-guobiao, Huizhou minjian mubanhua xiaoyi » ????????? (Aperçu des estampes populaires de Huizhou), vol.12, pp.8-99, 1993.

, Zhongguo jiapu zongmu ?????? (Catalogue général des généalogies chinoises), 2008.

Z. Wu and ?. , Huipai banhua shi lunji ?? ????? (Recueil de textes sur l'histoire des xylographies de l'école de Hui), renmin chubanshe. -1993 : Jinling gu banhua ????? (Anciennes xylographies de Nankin), 1983.