Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

De noodopgraving van een loden kist in Livarot (Calvados). Onderzoeksmethodes en voorlopige resultaten

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02464225
Contributor : Cécile Chapelain de Seréville-Niel Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, February 3, 2020 - 9:46:25 AM
Last modification on : Monday, May 30, 2022 - 12:34:04 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02464225, version 1

Collections

Citation

Cécile Chapelain de Seréville-Niel, Eric Broine, Denis Bougault, Bertrand Fauq. De noodopgraving van een loden kist in Livarot (Calvados). Onderzoeksmethodes en voorlopige resultaten. Lehouck, Alexander; Van Acker, Jan. Doden spreken. Interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa (10de-16de eeuw), Academia Press, pp.141-144, 2017, Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen. Novi Monasterii, vol. 15, 978 94 014 4821 5. ⟨halshs-02464225⟩

Share

Metrics

Record views

30