Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

"Druhá světová válka byla mužská záležitost"

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02168881
Contributor : Fabrice Virgili <>
Submitted on : Saturday, June 29, 2019 - 5:05:18 PM
Last modification on : Tuesday, January 19, 2021 - 11:09:04 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-02168881, version 1

Citation

Fabrice Virgili. "Druhá světová válka byla mužská záležitost". in Jean Lopez, Olivier Wieviorka, Myty Druhe Svetoyve Valky, Nakladatelstvi Brana, pp.165-186, 2017, 978-80-7243-941-6. ⟨halshs-02168881⟩

Share

Metrics

Record views

72