, Doda? mo?na, ?e od kwietnia 2012 roku cz?onkiem Ménestrel jest Biblioteka Narodowa (jako jedyna polska instytucja)

. Zob and . Przyp, , vol.9

. Zob,

, Wi?cej na ten temat zob. g?ówna strona modu?u Qui sommes

.. C. Zob and . Ducourtieux, De l'usage d'Internet en Histoire médiévale, Ménestrel, 2012.