Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Migrație internațională și recompunere spațială în România. Proprietatea imobiliară, miza relațiilor dintre sașii transilvăneni și actorii locali din comunitățile de origine

Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01969618
Contributor : Benedicte Michalon <>
Submitted on : Friday, January 4, 2019 - 12:40:26 PM
Last modification on : Thursday, March 5, 2020 - 7:16:13 PM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01969618, version 1

Citation

Bénédicte Michalon. Migrație internațională și recompunere spațială în România. Proprietatea imobiliară, miza relațiilor dintre sașii transilvăneni și actorii locali din comunitățile de origine. Oltean Ovidiu; Anghe Remus Gabriel; Schuster Christian. Reinventând germanitatea. Etnicizare, mobilitate și împrumut cultural la marginea Europei, Tritonic, pp.175-197, 2018. ⟨halshs-01969618⟩

Share

Metrics

Record views

32