Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

L’influence des langues romanes sur le latin médiéval. L'exemple de PLANUS

Résumé : Qui locos diligenter perscrutari vult in quibus auctores a sæculo IX usque ad XII florentes verbum ‘planus’ adhibuerunt, ei mox duo sensus principales manifestique apparent, alterius re vera verbi fere oppositi gratia, i. ‘montis’ vel ‘silvæ’. Quæ cum ita sint, fasciculum Novi Glossarii Mediæ Latinitatis præparantes, difficultate sensus discernendi non depulsi sumus, sed contra laborandi consilium cepimus ut vincula quibus illæ significationes inter se conectantur explicaremus. Itaque ratione historica linguisticaque adhibita, tam lexiconibus quam corporibus textuum qui digitalisati appellantur usi, intelleximus duos sensus convenientes ac inter se congruentes – in septentrionali saltem regione Europæ occidentalis – inveni posse. Quo et concludi licet gallicam et latinam linguam vinculis semper colligatas fuisse mutuis, tam formam earum quam sensus afficientibus.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

Cited literature [14 references]  Display  Hide  Download

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01895110
Contributor : Bruno Bon <>
Submitted on : Saturday, October 13, 2018 - 10:58:01 PM
Last modification on : Wednesday, July 17, 2019 - 2:39:18 AM
Long-term archiving on: : Monday, January 14, 2019 - 1:40:59 PM

File

Planus.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01895110, version 1

Collections

Citation

Bruno Bon. L’influence des langues romanes sur le latin médiéval. L'exemple de PLANUS. Congrès européen de lexicographie médiolatine, Jun 2010, León, Espagne. pp.21-32. ⟨halshs-01895110⟩

Share

Metrics

Record views

57

Files downloads

43