Klima a násilí v českých školách : neslušné chování žáků vůči učitelům

Résumé : Studie seznamuje s některými výsledky francouzského vý- zkumu ověřování klimatu a údajného epidemického rozsahu šikany v českých základních školách. Díky němu došlo k odhalení fenoménu neslušného a nevhodného chování žáků vůči učitelům jako nového in- dikátoru edukačního klimatu a vztahů ve škole. Nastiňuje nesnadnou sociální a ekonomickou situaci učitelů spojenou s problémem utváření pedagogického a didaktického vztahu a s potřebou vědeckých analýz současného stavu jejich profese.
Type de document :
Article dans une revue
Pedagogicka Orientace, Masarykova Univerzita, 2007, n°2, p.47-52. 〈http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2007/pedor07_2_klimanasilivceskychskolach_diaz.pdf〉
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01667646
Contributeur : Magdalena Kohout-Diaz <>
Soumis le : mardi 19 décembre 2017 - 15:00:34
Dernière modification le : jeudi 21 décembre 2017 - 10:10:07

Identifiants

  • HAL Id : halshs-01667646, version 1

Collections

Citation

Magdalena Kohout-Diaz. Klima a násilí v českých školách : neslušné chování žáků vůči učitelům. Pedagogicka Orientace, Masarykova Univerzita, 2007, n°2, p.47-52. 〈http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2007/pedor07_2_klimanasilivceskychskolach_diaz.pdf〉. 〈halshs-01667646〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

45