. Het-gebruik-van-modale, verschillende combinaties ) of meer dan versterkt de positieve interpretatie tegen een negatieve achtergrond Die negatieve achtergrond is echter geen vereiste (meer), en bij afwezigheid van een dergelijke context houdt ça va een louter positieve evaluatie in. Bovendien wordt deze positieve connotatie nog versterkt door bijwoordelijke bepalingen van graad, bijvoorbeeld heel erg ça va of heel ça va (zie ook de voorbeelden [20] tot [24] hierboven) hoewel deze (nog) niet zo frequent lijken te zijn, Opnieuw kan je hier een parallel zien met oké dat in informeel taalgebruik ook met dergelijke gradueringen voorkomt: (40) Extra inzet op achterstanden bij jongere kinderen: dat vindt D66 heel OKE! http, p.178

. Vanaf-nu-drink-je-geen-witte-wijn-meer and . Maar-rode-wijn, Ben je een man: het is heel oké om cocktails te drinken

. Webcorp, org.uk/) is zeker een handige tool (zeker voor Engels materiaal), maar heeft (onduidelijke) beperkingen; hoewel Google zoekopdrachten veel meer 'ruis' bevatten en dus teveel manueel werk vergen

. Net-omdat-de-infinitief-ook-als-substantief-kan-gezien-worden, zou men voor dit laatste voorbeeld kunnen betogen dat deze structuur niet echt verschillend is van de eerste N is N; syntactisch is dat zeker juist, maar het lijkt ons dat de associatie met het werkwoord met dezelfde vorm bij de taalgebruikers vaak sterk aanwezig blijft, hetgeen net in de context van onze discussie relevant is

N. De and . Viewer, http://books.google.com/ngrams) laat je toe te zoeken in het Google boekenbestand; deze collectie bevat allerhande boeken gepubliceerd tussen, 1810.

L. &. Brinton and E. Traugott, Lexicalisation and language change, 2005.

J. L. Bybee, Cognitive processes in grammaticalization The new psychology of language (volume II), pp.145-167, 2002.

J. L. Bybee, Language, usage, and cognition, 2010.
DOI : 10.1017/CBO9780511750526

M. O. Haspelmath and . Fischer, On directionality in language change with particular reference to grammaticalization Up and down the cline: The nature of grammaticalization, Typological Studies in Language, 59.) Amsterdam, pp.17-44, 2004.

. Heine, . Berndt, . B. Grammaticalisation-'., and . Joseph, The handbook of historical linguistics, pp.575-601, 2003.

C. Lehmann, Thoughts on grammaticalisation, 1994.

M. Lemmens, Dit artikel is nog wel ça va. De grammaticalisatie van ça va in het Belgisch-Nederlands, pp.47-59

D. Noël, Diachronic construction grammar and grammaticalisation theory'. Functions of Language 14, pp.177-202, 2007.

H. Smet and . De, The course of actualization'. Language, pp.601-633, 2012.

R. Vandekerckhove and . Nobels, Code eclecticism: Linguistic variation and code alternation in the chat language of Flemish teenagers1, Journal of Sociolinguistics, vol.60, issue.197, pp.657-677, 2010.
DOI : 10.1075/pbns.39.05yat