Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí

Résumé : Článek je věnován městu a převládají v něm dvě hlavní témata: otázka bytu a otázka vlastnictví nemovitosti v České republice. Jedná se o případovou studii na úrovni konkrétního města (Brno), která umožňuje pochopit podstatu transformačních procesů v oblasti vlastnických vztahů, které se odehrávají po pádu komunistických režimů ve střední Evropě. Tato studie chápe urbanistickou strukturu města dvojím způsobem: jako výstavbu (morfologický aspekt) a jako obyvatelstvo (sociologický aspekt). Propojení těchto dvou prvků, tedy sociálně-prostorová struktura, se nejčastěji studuje na úrovni čtvrtí. Přesto se tento článek zaměřuje na studii na nižších úrovních, čili na jednotlivé budovy, abychom pochopili, jakou strategii používají aktéři současných změn.
Type de document :
Article dans une revue
Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Původní a noví vlastníci, pp.88-100. 〈http://www.cefres.cz/en/cefres〉
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01510697
Contributeur : Claire Madl <>
Soumis le : vendredi 21 avril 2017 - 09:20:28
Dernière modification le : mardi 12 juin 2018 - 01:19:15
Document(s) archivé(s) le : samedi 22 juillet 2017 - 12:22:33

Fichier

olivier_1996_osvojovani_bytu_b...
Accord explicite pour ce dépôt

Licence


Distributed under a Creative Commons Paternité - Pas d'utilisation commerciale 4.0 International License

Identifiants

  • HAL Id : halshs-01510697, version 1

Collections

Relations

Citation

Anne Olivier. Strategie osvojování bytů v Brně: cesta k sociálnímu rozrůznění čtvrtí. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Původní a noví vlastníci, pp.88-100. 〈http://www.cefres.cz/en/cefres〉. 〈halshs-01510697〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

59

Téléchargements de fichiers

145