Proti státu Evropa

Résumé : V tomto článku autor obhajuje názor, že jednotný evropský stát je v rozporu s evropskou demokratickou tradicí, jak ji definoval Gadamer: „Privilegiem Evropy je nutnost dát politickou formu rozlišnosti“. V tomto duchu se autor zabývá Maastrichtskou smlouvou, minulostí Německa a různými fázemi a teoriemi evropské integrace. Z toho vyvozuje podmínky, které podle něj musí Německo splnit, aby se z něj stal silný národní stát, přičemž odmítá myšlenku vytvoření jakéhosi „superstátu Evropy“, který by byl v rozporu s tradiční evropskou heterogenitou.
Type de document :
Article dans une revue
Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Společné pohledy na Evropu, pp.78
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01490564
Contributeur : Claire Madl <>
Soumis le : mercredi 15 mars 2017 - 15:16:32
Dernière modification le : vendredi 17 mars 2017 - 01:03:34
Document(s) archivé(s) le : vendredi 16 juin 2017 - 14:08:32

Fichier

belohradsky_1998_proti_statu_e...
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

  • HAL Id : halshs-01490564, version 1

Collections

Relations

Citation

Václav Bělohradský. Proti státu Evropa. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Společné pohledy na Evropu, pp.78. 〈halshs-01490564〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

53

Téléchargements de fichiers

64