Evropské instituce: za smělou reformu Maastrichtské dohody

Résumé : Příští mezivládní konferenci pronásleduje přízrak bezvýznamnosti. Přestože Maastrichtská dohoda konferenci označila jako nástroj nezbytné revize sebe sama a přestože je označována za událost znovuzaložení Evropy zítřka, setkání evropských institucí v roce 1996 je postupem času stále více vnímáno jako obyčejná diplomatická formalita, nevyhnutelná a nepříjemná, kterou je třeba rychle vyřídit a s co nejmenšími výdaji. V tomto článku J.L. Bourlanges upozorňuje na administrativní rozdvojení mezivládní konference v roce 1996 a předkládá několik směrů, které budou prezentovány na zmíněné konferenci. Jedná se o snížení evropské demokratické roztříštěnosti, o poskytnutí efektivních prostředků, aby Evropská unie mohla dobře vést novou zodpovědnou politiku, dále se jedná o úpravu Římské smlouvy a o doplnění Maastrichtské dohody, aby bylo možné se připravit na integraci východních zemí.
Type de document :
Article dans une revue
Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Společné pohledy na Evropu, pp.14-25. 〈http://www.cefres.cz〉
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01488368
Contributeur : Claire Madl <>
Soumis le : lundi 13 mars 2017 - 15:47:05
Dernière modification le : vendredi 17 mars 2017 - 01:03:34
Document(s) archivé(s) le : mercredi 14 juin 2017 - 14:00:14

Fichier

bourlanges_1998_reforma_maastr...
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

  • HAL Id : halshs-01488368, version 1

Collections

Relations

  • est une version de halshs-01164659 - Traduction tchèque de l'article halshs-01164659

Citation

Jean-Louis Bourlanges. Evropské instituce: za smělou reformu Maastrichtské dohody. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 2012, Společné pohledy na Evropu, pp.14-25. 〈http://www.cefres.cz〉. 〈halshs-01488368〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

40

Téléchargements de fichiers

42