B. Sources and . Ods, Manifest eského eurorealismu Kdy? do EU, tak s ODS, Praha: Hlavní kancelár ODS, 2001.

M. Hadjiisky, De la mobilisation citoyenne à la démocratie de partis. Participation et délégation politiques dans la nouvelle démocratie tchèque (1989-1996), Thèse de doctorat sous la direction de Jacques Rupnik, 2004.

O. Klaus and . Václav, Pro jsem konzervativcem?, Top Agency, 1992.

V. Klaus, Renaissance: The Rebirth of Liberty in the Heart of Europe, Cato Institute, 1997.

N. Conti, Verzichelli, Luca, The European Dimension of the Political Discourse in Italy: a Longitudinal Analysis, CIRCaP WP, vol.12, 1950.

J. Dürr, . Marek, and P. Dan-?aradín, « Europeizace eské politické scény: politické strany a referendum o pistoupení k EU, Mezinárodní vztahy, 2004.

J. Norman, The European Union, Czech Sovereignty, and the 'Klaus Factor', in : The New Presence, 2000.

K. Jirsová, Obanská demokratická strana a Evropská unie, 2000.

M. Klíma and . Krize-pravice, Catch-allism " je podmínkou modernizace, pp.393-411, 2004.

L. Kopeek and . Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové -jak s nimi pracovat? », in : Politologický asopis, pp.240-262

. Kopeek, . Lubomír, . Jakub, and . Sedo, Czech and Slovak Political Parties and their Vision of European Integration, Central European Political Science Review, vol.5, issue.1, 2003.

P. ;. Kopecký and C. Mudde, The Two Sides of Euroscepticism, European Union Politics, vol.33, issue.1, pp.297-326, 2002.
DOI : 10.1177/1465116502003003002

P. Kopecky, . Ucen, and . Peter, Return to Europe ? Patterns of Euroscepticism among the Czech and Slovak political parties The Road to the European Union: The Czech and Slovak Republics, pp.164-179, 2003.

D. Král, Debata o návrhu ústavní smlouvy v eské republice, 2004.

J. Melich, Representations, Elites, the European Union, and Dubious Rhetoric: The Case of the Czech Republic " , essai pour la conférence "Interdependencies between Eastern and Western Economic and Political Elites in the Process of EU Enlargement, Brême le 13 et 14 mai 2005, p.29

L. Neumayer, La vision de l'intégration de Václav Klaus, 1998.

L. Neumayer, « Les partis politiques tchèques et l'intégration européenne, 1998.

L. Neumayer, La perception de l'Union européenne en République tchèque, p.25, 1998.

M. Perottino, The Czech accession referendum, « yes, but no passion, pp.23-30, 2005.

P. Taggart, A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems, European Journal of Political Research, vol.70, issue.2, pp.363-388, 1998.
DOI : 10.1016/0261-3794(93)90012-9

P. Taggart and A. Szczerbiak, Opposing Europe: Party Systems and Opposition to the Union, the Euro and Europeanisation, 2000.

P. Tychtl, Nothing but Nation, Central Europe Review, vol.1, issue.10, 1999.

. Dolej?í, . Václav, and J. ?ídlo, ODS je arogantní, ekla stran ást voli, Mlada Fronta Dnes, vol.29, 2005.

A. Gebertova and «. L. , euroscepticisme présidentiel face à l' eurooptimisme tchèque », Radio Prague, 2005.

V. Klaus, So far so good, The Economist, pp.57-58, 1994.

V. Klaus, Why Europe must reject centralisation, Financial Times, vol.30, issue.8, 2005.

V. Klaus, ODS a Evropska Unie, Lidové noviny, 2002.

A. Kubista, «. Ue, and U. , bonnet blanc et blanc bonnet selon Václav Klaus », Radio Prague, 2005.

T. Menschik, «. Ods, and . Evropskou-unii, Ale jakou?, 2002.

T. Nosálková, . Stále, and . Stehu, ODS by mla zmnit svou protiunijní rétoriku, 2004.

M. Plichta, A Prague, l'ultra-libéral Václav Klaus est élu Président, pp.2-2003