La fauna de mamífers dels nivells azilians de la Balma de la Margineda

Résumé : Les restes óssies i dentàries procedents dels nivells azilians que s'han trobat a les capes 7, 8, 9 i 10 representen un total de 16815 elements dels quals nomès l'11%han pogut determinar-se. En efecte, la majoria del material està format per estelles que hem diferneciat segon la mida.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
J. Guilaine, M. Barbaza et M. Martzluff (dir.). Les Excavaciones a la Balma de la Margineda (1979-1991), Ed. del Govern d'Andorra, pp.492-522, 2007, Institut d'Estudis Andorrans
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00788042
Contributeur : Armelle Gardeisen <>
Soumis le : mercredi 13 février 2013 - 15:40:58
Dernière modification le : vendredi 14 septembre 2018 - 09:56:06

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00788042, version 1

Collections

ASM

Citation

Armelle Gardeisen. La fauna de mamífers dels nivells azilians de la Balma de la Margineda. J. Guilaine, M. Barbaza et M. Martzluff (dir.). Les Excavaciones a la Balma de la Margineda (1979-1991), Ed. del Govern d'Andorra, pp.492-522, 2007, Institut d'Estudis Andorrans. 〈halshs-00788042〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

209