Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Naiboleje rasprostranennoj javljaetsja forma prjamogo pal'to s odnobortnoj zastezhkoj" : o sovetskoj mode epohi " ottepeli "

Complete list of metadatas

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00689833
Contributor : Larissa Zakharova <>
Submitted on : Friday, April 20, 2012 - 11:58:03 AM
Last modification on : Wednesday, July 17, 2019 - 2:46:55 AM

Identifiers

  • HAL Id : halshs-00689833, version 1

Collections

Citation

Larissa Zakharova. Naiboleje rasprostranennoj javljaetsja forma prjamogo pal'to s odnobortnoj zastezhkoj" : o sovetskoj mode epohi " ottepeli ". Neprikosnovennyj Zapas, 2006, pp.186-201. ⟨halshs-00689833⟩

Share

Metrics

Record views

223