Boekje over verre verwanten over het Kanaal: niet leuk maar lukewarm

Résumé : Wist je dat het Engelse woord harvest ('oogst(en)') en het Nederlandse woord herfst verwant zijn? Indien niet, dan denk je nu waarschijnlijk, "Ach, dat ik dit niet eerder zag!" Dat is het soort reactie dat Van Huyck, germanist en voormalig docent Engels, bij zijn lezer wil teweegbrengen. Het Engels en het Nederlands zijn twee West-Germaanse talen en bieden daardoor een ruime schat aan woorden met voor beide talen gemeenschappelijke roots. Soms is de spelling van verwante woorden aan weerszijden van het Kanaal zelfs identiek - denk maar aan arm, hand, lip, lust, man, storm, enzovoort. Maar vaak is er een vormelijk verschil tussen de verwante woorden, waardoor we niet stilstaan bij hun gedeelde voorouders. Zo zijn we ons er wellicht niet van bewust dat het Engelse gate ('poort') en het Nederlandse gat verwant zijn. Andere paren van zulke verholen verwanten zijn cheap-koop, first-voorst, leaf-loof, spoon-spaan en straight-strekken. En toch: als je even stilstaat bij de betekenis van die woorden, dan wordt hun verwantschap plots vanzelfsprekend.
Type de document :
Article dans une revue
Over Taal, 2011, 50 (2), pp.53
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00668988
Contributeur : Bert Cappelle <>
Soumis le : vendredi 10 février 2012 - 18:03:31
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:45:48
Document(s) archivé(s) le : vendredi 11 mai 2012 - 03:00:47

Fichiers

Te_boek.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00668988, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Boekje over verre verwanten over het Kanaal: niet leuk maar lukewarm. Over Taal, 2011, 50 (2), pp.53. 〈halshs-00668988〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

213

Téléchargements de fichiers

108