Er verder op los intensifiëren

Résumé : Je kunt gewóón overdrijven, maar je kunt ook overdrijven als (een) gek, dat het een lieve lust is, dat het niet meer mooi is of dat horen en zien je vergaan. Deze intensifiërende toevoegingen passeerden al de revue in mijn vorige bijdrage tot deze rubriek. Maar ik had blijkbaar zelf schromelijk overdreven toen ik schreef dat ik in dat eerste deel ook nog een paar andere soorten intensifiëringen van nabij zou bekijken, en daar uiteindelijk niet toe kwam. Dat doe ik dan nu maar eerst, om op 't eind kort het bizarre type met twee voorwerpen (zoals zich een aap schrikken) aan te kaarten.
Type de document :
Article dans une revue
Over Taal, 2011, 50 (3), pp.66-67
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00668922
Contributeur : Bert Cappelle <>
Soumis le : vendredi 10 février 2012 - 16:30:41
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:28:50
Document(s) archivé(s) le : vendredi 11 mai 2012 - 02:55:07

Fichiers

Idioom_co7--Bert_Cappelle.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00668922, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Er verder op los intensifiëren. Over Taal, 2011, 50 (3), pp.66-67. 〈halshs-00668922〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

246

Téléchargements de fichiers

213