Erop los intensifiëren

Résumé : De Nederlandse taal barst van de mogelijkheden om werkwoorden te intensifiëren - of te intensiveren, voor wie dat liever hoort. Van wie heel erg stevig drinkt, kun je onder andere zeggen dat hij zuipt als een Tempelier, zuipt dat het een aard heeft, zich een stuk in de kraag zuipt, zich in een halve coma zuipt, tegen de klippen op zuipt of erop los zuipt. In dit eerste van twee delen gaan we grondig in op de gebruiksgrammatica van dergelijke opties.
Type de document :
Article dans une revue
Over Taal, 2011, 50 (2), pp.38-39
Liste complète des métadonnées

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00668861
Contributeur : Bert Cappelle <>
Soumis le : vendredi 10 février 2012 - 15:29:20
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:45:49
Document(s) archivé(s) le : vendredi 11 mai 2012 - 02:50:17

Fichiers

Idioom_co6-Bert_Cappelle.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00668861, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Erop los intensifiëren. Over Taal, 2011, 50 (2), pp.38-39. 〈halshs-00668861〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

206

Téléchargements de fichiers

193