B. Lowell, W. S. Herron-e, and . D. Silver-b, « The Motherland is calling: Views of Homeland among Russians in the near Abroad, Politics, vol.55, issue.2, 2003.

. Beregszaszi-aniko and K. Papp-richard, Tarsadalomtudomanyi tanulmanyok [Transcarpathie. Études sociologiques], MTA Etnikainemzeti Kisebbségkutato Intézet II. Rakoczi Ferenc Karpataljai Magyar Fôiskola, 2005.

. Blum-alain, Territorialisation de l'ethnicité, ethnicisation du territoire. Le cas du système politique soviétique et russe », Espace géographique, 2006.

B. Jozsef, Harmas kereszt alatt [Sous une triple croix], Hatodik Sip Alapitvany Uj Mandatum Könyvkiado, 1997.

B. Rogers, Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town, 2007.

«. Bibo-istván and . Kelet-európai-kisállamok-nyomorúsága, [Misère des petits États centre-européens] (1946), in : id. Válogatott tanulmányok II. kötet, pp.185-265, 1986.

C. Anna and . Investigating, Social Memory " in a Greek Context, History and ethnicity, pp.89-103, 1989.

D. György, M. Sándor, and . Kálmán, Sorsközösség: A kárpátaljai magyarok a 80-as években [Une communauté de destin : les Hongrois de Transcarpathie dans les années 80, 1990.

H. Eriksen-thomas, Formal and informal nationalism, Ethnic and Racial Studies, vol.14, issue.1, pp.1-25, 1993.
DOI : 10.1080/01419870.1990.9993670

F. Zoltàn and «. , Kollektiv emlékezés és az etnikai identitàs megszerkesztése » [Mémoire collective et construction de l'identité ethnique], Magyarságkutatás Szerk, pp.125-141, 1995.

H. Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire, 1925.

H. Michaël and L. , Politique sociale dans l'Étatnation , Presses de l, p.2007, 1997.

H. Tamás and «. , Harc a rendszerváltásért szimbolikus mezben. 1989. március 15-e Budapesten » [Lutte symbolique pour le changement de régime, Le 15 mars 1989 à Budapest], Politikatudományi Szemle, pp.29-51, 1992.

. Istenhez-fohászkodva, Verses levelek, imák a sztálini lágerekben raboskodott magyarok verseibl, imáiból, leveleibl 1944-1957 [Priant Dieu? Lettres, poèmes et prières des Hongrois, captifs dans les camps staliniens], Intermix, 1992.

K. G. David, Politiques de l'ethnicité. Le cas des Hongrois de Transcarpathie, mémoire de master en Politiques comparées, 2008.