T. Borek, J. Fakowski, E. Giejbowicz, K. Janiak, A. Polednik et al., Inicjatywa LEADER-pierwsze dowiadczenia i szanse rozwoju, 2006.

C. , J. J. Czapiski, and T. Panek, Kapita spoeczny Warunki i jako ycia Polaków, dir Varsovie : Rada Monitoringu Spoecznego Kapita ludzki i spoeczny polskie wsi, Diagnoza spoeczna Wie Polska, 2006.

. Varsovie:-fundacja-na-rzecz-rozwoju-polskiego-rolnictwa, M. Gumkowska, and J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarzdowych. Raport z badania, 2006.

H. , J. Gumkowska, M. Stowarzyszeni-klon, /. Jawor, W. Knie et al., Wolontariat, Filantropia i 1 % Raport z bada, 2006.

S. , P. Frykowski, M. , C. Mandes, and S. , Typy kapitau spoecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski In Kapitay ludzkie i spoeczne a konkurencyjno regionów, dir Kapita spoeczny w maych miastach Zaufanie spoeczne w latach, Varsovie : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. WCIÓRKA, B, 2002.